1. Respecte per la voluntat dels electors

1. Respecte per la voluntat dels electors

Actualitzar el llibre blanc al nou escenari post-Primer d’Octubre després de constatar que no és possible una transició nacional basada en l’acord amb Espanya.

No hi ha cap indici de la intenció d’actualitzar el llibre blanc.

Impulsar un projecte de llei de transitorietat jurídica i preparar la declaració d’independència, per tal de desplegar-los dins l’actual legislatura en el moment en què es donin les millors condicions de preparació i oportunitat.

Projectes com el traspàs de rodalies, l’ampliació de l’Aeroport del Prat, els Jocs Olímpics d’hivern, orientats a gairebé 10 anys vista o bé amb l’objectiu de negociar millores autonòmiques, mostren que la independència no és la prioritat més gran d’aquest Govern. La ‘taula de diàleg’ és una acció just en el sentit contrari.

Rebutjar qualsevol ordre o indicació de qualsevol institució espanyola o entitat unionista, que haurà de ser tractada com a ingerència estrangera.

Lluny de rebutjar ordres o indicacions de les institucions espanyoles, s’arriba a pactes amb les institucions espanyoles en projectes a llarg termini, com per exemple en acatar la sentència sobre les PAU; fins al punt que el Govern ja no fa cap acció cap a la independència.

Elaborar un projecte de Llei d’anul·lació de totes les causes contra independentistes.

L’única acció relacionada amb aquest tema ha estat la reacció contra el Tribunal de Cuentas, però en cap cas en el sentit d’anul·lació de les causes.

Promoure la unitat estratègica entre el front institucional, el moviment popular i el front internacional, per assolir la independència.

No hi ha cap tendència que indiqui que la independència és l’objectiu prioritari de l’acció del Govern. Només es planteja un referèndum pactat (que l’Estat no acceptarà) i més enllà de la legislatura.

CONCLUSIONS GENERALS

No es veu cap tendència en la línia de respectar la voluntat dels electors, que van votar independència. No hi ha res que indiqui no, ja que la independència és l’objectiu prioritari de l’acció del Govern, ans el contrari; tot el que es veu són accions en clau autonomista, o accions condemnades al fracàs com la ‘taula de diàleg’, tot encarrilat a un ‘pacte d’estabilitat’.

2. Sobirania i no cooperació institucional

Retirar la Generalitat de les institucions, consorcis, patronats o fundacions compartides amb l’Estat espanyol.

No es va assistir a la conferència de presidents autonòmics, però no hi ha una línia d’acció més enllà de casos puntuals.

Defensar política i jurídicament les lleis aprovades al Parlament de Catalunya i els càrrecs i funcionaris de la Generalitat en els casos de persecució de l’Estat pel seu càrrec, com amb el Tribunal de Cuentas.

En el cas del Tribunal de Cuentas, es va presentar aval i es va portar la causa a l’ONU.

Aplicar la legislació anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol.

De moment, cap acció en aquest sentit.

CONCLUSIONS GENERALS

Si bé hi ha hagut algunes accions concretes positives com la no assistència a la conferència de presidents autonòmics, o en l’àmbit de la defensa contra el Tribunal de Cuentas, en general no hi ha una tendència en actuar de forma sobirana i sense cooperar amb l’estat espanyol.

3. Construcció de la institucionalitat pròpia

Posar en marxa una comissió al Parlament per recuperar i actualitzar la Llei de la Transició nacional.

De moment, cap acció en aquest sentit.

Incloure els sindicats nacionals com la Intersindical a les rondes de reunions i als documents quan es parla de “sindicats majoritaris”.

Hi ha hagut reunions per part dels consellers.

Recollir el guant del President Ximo Puig i de la Presidenta Francina Armengol, i proposar una cimera de la nova Aliança Mediterrània a La Ràpita o Alcanar.

S’ha produït una trobada amb el President Ximo Puig i s’ha arribat a acords, suggerint una aproximació als Països Catalans.

Aprovar una nova llei de fusió de les quatre diputacions i repartiment de competències i finançament entre Generalitat, consells comarcals i ajuntaments.

Cap acció ni tendència en aquest sentit.

CONCLUSIONS GENERALS

Més enllà de la trobada i els diferents acords amb el President Ximo Puig, no hi ha cap acció, ni tan sols tendència en aquest sentit.

4. Sobirania fiscal i financera

Crear el banc públic de Catalunya.

Des de finals de l’any 2012 que hi ha sobre la taula la conversió de l’ICF en el banc públic de Catalunya. Hi ha la intenció de fer la petició formal durant aquesta legislatura. Però la decisió depèn de la decisió del Banc d’Espanya, subordinada al Govern d’Espanya.

Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.

La principal novetat en aquest àmbit durant la legislatura és que Caixa d’Enginyers ha entrat al pooling de tresoreria de la Generalitat. També per poder finançar els avals dels excàrrecs de la Generalitat s’han obert converses amb bancs a l’exterior. La dependència de les entitats financeres espanyoles és gairebé total.

Cercar finançament fora de l’Estat espanyol.

En els darrers mesos la Generalitat ha recuperat el grau d’inversió pel seu deute. Aquest era un dels objectius del govern i això li permetria tornar a accedir als mercats de deute. Aquests darrers anys la Generalitat ha depès totalment del finançament de l’estat espanyol a través del Fons de Liquiditat Autonòmica.

Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Un cop assumides la majoria de competències durant la legislatura 2015-2017, la darrera novetat ha estat el desplegament del primer impost de recaptació massiva (uns 4 milions de contribuents) que s’ha començat a recaptar aquest any. Això ha estat un repte tècnic per l’ATC que la prepara per la recaptació d’altres impostos massius. Aquest setembre l’ATC ha convocat 120 noves places del cos tècnic de gestors tributaris, cosa que li permetrà superar els 800 treballadors. Així i tot encara hi ha moltes mancances en els procediments i els serveis que proveeix l’ATC. Per exemple els càrrecs en compte només es poden fer amb sis dels grans bancs espanyols.

Desenvolupar l’ATC, tal com preveu l’Estatut vigent, com a finestreta única per facilitar la tramitació i el pagament d’impostos estatals, que permeti recaptar tots els impostos de l’administració pública (incloent-hi empreses públiques, patronats, organismes, administració local i supramunicipal), de la ciutadania i de les empreses privades.

Hi ha previst el desplegament d’una Estratègia de Política Fiscal Corporativa que entre d’altres permetria la recaptació de tots els tributs estatals que paga la Generalitat i els diferents ens públics a través de l’Agència Tributària de Catalunya. Això no inclouria ni l’administració local ni els contribuents privats. Caldrà veure amb quins tempos es desplega.

Elaborar anualment uns pressupostos alternatius, comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

No s’ha anunciat cap acció en aquesta línia. El gener del 2020 es van publicar les balances fiscals dels anys 2015 i 2016. De manera que a principis del 2022 tocaria la presentació de les balances fiscal del 2017 i 2018.

CONCLUSIONS GENERALS

La Generalitat de Catalunya no té sobirania fiscal ni financera. Actualment recapta tan sols el 5,3% dels impostos, taxes i cotitzacions que paguem els catalans (dades del 2018). En l’àmbit financer depèn totalment del Fons de Liquiditat Autonòmica de l’estat. Les accions que s’han iniciat o que hi ha previstes per aquesta legislatura no sembla que tinguin la capacitat de revertir aquesta situació de dependència total amb l’estat espanyol, tot i que si més no estan desenvolupant al màxim les competències de les quals disposa la Generalitat en el marc autonòmic.

5. Sobirania econòmica

Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.

No hi ha hagut accions concretes en aquest àmbit. En Pla de Govern es contempla desplegar una estratègia de Compra Pública a Catalunya que inclogui els objectius que es persegueixen a través de la compra pública estratègica.

Prioritzar les empreses de proximitat en les licitacions i concessions públiques de la Generalitat de Catalunya.

No hi ha hagut accions concretes en aquest àmbit. En el Pla de Govern es contempla l’elaboració d’una nova Llei de Contractació que simplifiqui processos per guanyar, agilitzar, transparència, qualitat i productes i serveis de proximitat.

CONCLUSIONS GENERALS

El que es proposa en el Pla de Govern s’intueix que pot anar en la línia del decàleg d’acció institucional. Caldrà veure com es concreta la seva execució.

6. Sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació

Elaborar un pla per assolir un país independent energèticament, basat en un desplegament potent de les energies renovables, prioritzant que siguin de titularitat pública, projectes comunitaris o de proximitat. És important treballar perquè aquest pla pugui començar a tenir efectes tan immediats com sigui possible.

El ritme d’aprovació de projectes d’energies renovables no sembla que permeti assolir el repte del canvi climàtic i el tancament de les nuclears cap al 2030/33/35 pot deixar un escenari de dependència d’energètica externa molt important. Sí que es percep una voluntat de projectes locals equilibrats territorialment i de titularitat pública o d’empreses de proximitat.

Estudiar el consum d’energia actual i, fent el debat necessari amb el territori per establir on i quin tipus de generació energètica cal, facilitar i impulsar la creació de les instal·lacions de producció energètica al país, per garantir-ne l’abastiment tot donant compliment als compromisos de transició energètica pel canvi climàtic.

La previsió de manca de capacitat de producció energètica, pel baix ritme d’aprovació de projectes i el tancament de les nuclears porta a haver de portar l’energia de fora del principat, malgrat que sigui energia renovable, mitjançant MAT.

Millorar el finançament i els criteris d’eficiència dels mitjans de comunicació públics perquè els recursos que s’hi emprin els permetin complir millor amb els seus objectius, sense complexos, des d’una perspectiva catalana, sense subordinacions, quotes ni renúncies, amb el màxim respecte a la praxi periodística i avançant cap a un marc comunicatiu comú dels territoris de parla catalana.

El fet de fer públiques les dades de publicitat de la Generalitat, com subvencions encobertes, podria fer entendre que ara seran més transparents aquestes dades. Però fins ara ha estat finançant els mitjans contraris a la independència i afins al relat més autonomista.

CONCLUSIONS GENERALS

El ritme d’implantació de les renovables no és gens ràpid i tenint en compte que les nuclears al 2035 haurien de deixar de funcionar sembla que tindrem un problema d’abastiment energètic sobirà i caldrà seguir important energia, ja sigui dels parcs renovables de l’Aragó (ja hi ha una línia MAT projectada per aquesta funció, amb l’oposició del territori) ja sigui d’altres llocs. En números: Les nuclears representen el 54% de l’energia elèctrica consumida. Entre el 2030 i el 2035 es tancaran totes les nuclears. Pel 2030 la previsió de generació renovable és del 20%. Tenint en compte que hi haurà un increment de consum elèctric a causa de l’electrificació del parc automobilístic segur que el consum serà superior a l’actual. Això ens portarà sobre el 2030 una necessitat de producció d’electricitat que difícilment podrem donar i aleshores s’haurà d’importar d’altres llocs via MAT. Conclusió: Si no s’intensifica el diàleg amb el territori per implantació de les energies renovables per no “malmetre” el territori, ens veurem abocats a fer passar MAT que també tindran un impacte en el territori.

7. Justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans

Aplicar la totalitat de la legislació en matèria lingüística actualment vigent i que al seu moment va ser aprovada pel Parlament de Catalunya: L’article 128 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

En el Pla de Govern es parla de la creació i desenvolupament de l’Acord marc de l’audiovisual previst per la Llei de cinema. També en l’àmbit de l’educació parla de ‘Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d’immersió’. Així i tot, els tribunals espanyols segueixen laminant la legislació aprovada pel Parlament en relació amb la llengua catalana. Un exemple és la reculada del govern davant la sentència del TSJC que obligava a oferir els anunciats dels exàmens de les PAU en les llengües oficials i que els alumnes puguin escollir la que vulguin.

Refundar els mitjans de comunicació públics per tal que recuperin el seu esperit fundacional de foment de la llengua i la cultura catalanes, així com l’enfocament comunicatiu autocentrat en la realitat dels territoris de parla catalana: Crear un marc comunicatiu català en què es potenciïn la col·laboració i la compartició de recursos entre els diferents mitjans dels territoris de parla catalana, apostar de manera clara per la creació de continguts en llengua catalana infantils i juvenils. Recuperar el canal infantil i juvenil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
El govern català ha tancat un acord amb el valencià per tal que la reciprocitat sigui una realitat en l’àmbit de les aplicacions de mòbil i Smart TV de les dues televisions (TV3 i A Punt). També han anunciat que segueixen treballant per la reciprocitat TDT dels canals i per avançar en les coproduccions entre els dos territoris i en enfortir un espai audiovisual compartit.
 
D’altra banda TVC té enllestit el projecte per impulsar la creació d’un canal infantil i juvenil, però aquest està aturat a l’espera de finançament.

Així i tot, la tendència de la televisió pública catalana ha estat de regressió constant els darrers anys tant en l’aspecte lingüístic amb l’augment del castellà en tots els àmbits de la programació, la degradació de la llengua i també en l’aspecte nacional amb un enfocament cada cop menys autocentrat. De manera que aquesta legislatura caldria un canvi de 180º per tal de complir amb els objectius que es marquen en aquesta acció.

Revisar els criteris de subvenció a mitjans de comunicació privats per tal de potenciar el català com a llengua pròpia, així com la construcció d’un marc comunicatiu català.

En el Pla de Govern només es contempla incorporar clàusules de gènere en la contractació de publicitat i en l’atorgament de subvencions a mitjans de comunicació.

Incloure el català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals a la carta.

En el Pla de Govern parla de ‘Dotar pressupostàriament el foment del doblatge sonor i de subtítols de les noves produccions que les plataformes digitals de distribució de continguts realitzin’. El govern ha presentat al·legacions a l’avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual del govern espanyol per tal que es garanteixi un percentatge concret de producció en català en les plataformes digitals.

Posar en marxa, en col·laboració amb les institucions locals que s’hi vulguin adherir, un Pacte Nacional per la Llengua que parteixi de la consideració que a la comunitat lingüística catalana li escauen la mateixa plenitud i la mateixa seguretat, i li corresponen els mateixos drets que a qualsevol comunitat lingüística europea normalitzada de les seves dimensions.

Està previst dur a terme un Pacte Nacional per la Llengua. Està reflectit en el Pla de Govern i se n’ha començat a parlar per part d’aquest. Però encara no hi ha dates ni detalls de com serà. Caldrà veure quins fruits en sorgeixen un cop es desenvolupi.

CONCLUSIONS GENERALS

En aquest àmbit el govern sembla que ha començat a avançar en alguns aspectes, com el de teixir complicitat amb la resta de territoris de parla catalana. En el Pla de Govern s’hi recullen una part de les accions que considerem que aquest hauria d’impulsar. Caldrà veure si s’executen. Cal tenir present a més que el tema lingüístic és un element important que caldria abordar amb accions decidides i de gran importància donada la situació d’emergència i al Pla de Govern no s’acaba d’apreciar aquest fet.

8. Seguretat pública per a un estat democràtic

Incorporar la revisió externa d’atestats al procediment per evitar muntatges policials.

Al pla de govern es menciona millorar el sistema on s’instrueixen els atestats policials per tal de potenciar la investigació dels fets de violència masclista.

Posar els serveis jurídics de la Generalitat al servei de la reversió de penes contra activistes.

Al pla de govern únicament es parla de limitar la participació de la Generalitat en acusacions particulars contra manifestants als casos on hi hagi lesions acreditades a agents. Esporàdicament els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya demanen ara reduccions de penes pels activistes condemnats mitjançant recursos.

Augmentar les mesures coercitives per sancionar els agents que incompleixin el Codi deontològic del Cos de Mossos d’Esquadra (CME).

Al pla de govern es promou una actualització del model de seguretat pública, potenciant la transparència i l’eficiència, la rendició de comptes, la coordinació dels cossos, que sigui més pròxima i que garanteixi la no-discriminació; però no es concreten mesures coercitives. El primer decret d’Interior del govern ho contempla i s’hi està treballant.

Avaluar l’actuació de la Brigada Mòbil i estudiar-ne la fusió amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius.

No està previst en el Pla de Govern. S’ha creat una comissió d’estudi per tractar-ho.

Apostar per la mediació per evitar les actuacions de les unitats d’antidisturbis del CME.

Al pla de govern es promou la incorporació de nous elements de prevenció i mediació com a principal estratègia per a la resolució de conflictes en les actuacions policials, que garanteixin la menor lesivitat possible, si bé sense més detalls ni mencionant evitar les actuacions de les unitats d’antidisturbis del CME.

Promoure el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i invertir-hi.

Quant aCTTI en si, únicament consta l’autorització a licitar la contractació del servei de gestió, suport i administració tècnica del Nus de Comunicacions de la Generalitat de Catalunya. Al pla de govern es menciona garantir els drets digitals de la ciutadania i consolidar una administració cibersegura, interoperable i accessible, desplegant un model de ciberseguretat per a l’Administració local i ampliar els serveis de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya; i implementar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement en la seva integritat.

CONCLUSIONS GENERALS

El govern està molt lluny de desplegar unes accions que s’aproximin a les previstes al decàleg institucional.

9. Acció internacional

Promoure la reglamentació internacional del dret a l’autodeterminació des del Departament d’Exteriors. Cal repensar de dalt a baix la política de cooperació internacional i impulsar, i si cal finançar, un autèntic tribunal internacional sota el paraigua de Nacions Unides que pugui dirimir casos i establir doctrina.

L’única referència en aquests mesos ha estat el comentari de la nova consellera referint-se a la UE des de París sobre que el que aplica a Scotland també haurà d’aplicar a Catalunya.

Tornar a organitzar des del Diplocat debats sobre el dret a l’autodeterminació com a eina per a la resolució de conflictes.

El Diplocat no depèn d’Exteriors, és un ens independent. No es constata cap mena d’activitat política del Diplocat a aquest nivell i encara menys pel que fa a la resolució de conflictes o el dret a l’autodeterminació.

Garantir que tot el personal del Departament d’Exteriors parla, a més de català i castellà, com a mínim una tercera llengua amb fluïdesa.

Es tracta d’informacions molt personals i solament s’hi pot tenir accés “pentinant” el CV dels alts càrrecs i delegats. No es té constància que aquest aspecte jugui un rol cabdal en les noves contractacions i en tot cas, del CV dels alts càrrecs i delegats solament se’n pot extreure quin nivell s’atorguen ells mateixos i no pas quin és el nivell real de competència en les llengües esmentades. De fet, normalment, es constata una divergència escandalós entre el CV i la realitat.

Potenciar el servei internacional de l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sembla que hi ha una lleugera tendència a augmentar la presència de CatalanNews a les xarxes socials, malgrat que en cap cas això es reflecteix la presència de referències a la ACN a la premsa internacional quan es traslladen informacions relatives a Catalunya.

CONCLUSIONS GENERALS

De moment no constatem cap mena d’avenç en la direcció desitjada.

10. Justícia social: la república catalana al servei de les persones

Actuar amb sentit d’Estat i amb urgència, davant de la greu situació de pandèmia, i crisi socioeconòmica a la qual s’enfronta el país.

Durant aquesta legislatura el govern ha intentat respondre a les necessitats més urgents que han anat sorgint sense planificació de fons. Ha adoptat mesures al marge de les quals prenia el govern espanyol.

Reconèixer els sistemes sanitari i educatiu com a serveis fonamentals de la comunitat i tractar-los en conseqüència, a tots nivells.

El govern destina gairebé 43 milions d’euros al manteniment dels reforços covid a l’àmbit educatiu. Això suposa prorrogar el Programa temporal de mesures extraordinàries del curs passat en el marc de la pandèmia per la Covid-19.

Identificar, afrontar i aportar solucions a les necessitats i disfuncions més urgents, en sanitat, ensenyament, serveis socials, cultura, etc.

S’ha constituït el Comitè Científic Assessor de la COVID-19, un òrgan assessor per a l’abordatge d’estratègies de control de la pandèmia que actuarà amb independència de criteri en l’exercici de les seves funcions.

Elaborar un Pla d’ocupació i emancipació juvenils que eviti la precarització del jovent del país i la pèrdua de talent de tota una generació.

 El Servei públic ocupacional de Catalunya (SOC) destina 70 milions d’euros a formació professional que es traduiran en més de 2.000 cursos arreu del país. Aquesta convocatòria s’adreça prioritàriament a persones aturades o en ERTO, però també a respondre l’augment de demanda d’FP per part de les persones joves. El pressupost d’aquesta convocatòria és un 82% superior l’anterior. La previsió és que gairebé 30.000 persones puguin participar en itineraris formatius que facilitin la seva inserció laboral.

Valorar i educar en salut preventiva per evitar el col·lapse hospitalari i potenciar la qualitat de vida.

Impuls de l’activitat física i l’esport en totes les etapes de la vida. Creació d’un grup de treball amb el Departament de Salut per impulsar la formació, la divulgació, la recerca entre la pràctica de les activitats culturals i la salut.

Incloure el canvi climàtic com un factor més d’impacte sobre la salut. la qualitat de vida.

L´impacte dels aspectes mediambientals és un dels 12 eixos prioritaris en el sistema de salut.

Potenciar els serveis de salut mental, especialment els adreçats al jovent.

El Departament d’Educació engega un pla per preservar el benestar emocional de l’alumnat. L’Observatori dels Drets de la Infància crearà un grup de treball específic per abordar la Salut Mental.

Concretar com es construeix el mur de defensa dels drets fonamentals bàsics anunciat a l’Acord de Govern.

Facilitar el dret de vot dels ciutadans catalans residents a l’estranger en la línia de permetre la digitalització dels processos electorals d’especial rellevància.

Aprovar, desplegar i dotar de pressupost el Pla Nacional de Joventut.

Pla Nacional de Joventut 2022 -2023.

Impulsar el Pla de xoc per a l’ocupació juvenil en el marc del Pla de rescat social.

Es vol exigir al Gobierno el traspàs de prestacions contributives d’ocupació que actualment gestiona el SEPE.

CONCLUSIONS GENERALS

S’han intentat pal·liar els efectes socioeconòmics produïts per la Covid-19 ampliant i millorant l’oferta dels estudis de formació professional i amb formació digital ampliada a totes les franges d’edat de la població.