1. Respecte per la voluntat dels electors

1. Respecte per la voluntat dels electors

Promoure la unitat estratègica entre el front institucional, el moviment popular i el front internacional, per assolir la independència.

Segueix sense haver-hi cap tendència que indiqui que la indepèndencia és l’objectiu, no ja prioritari de l’acció de govern, sinó un de mínimament contemplat.

Impulsar un projecte de llei de transitorietat jurídica i preparar la declaració d’independència, per tal de desplegar-los dins l’actual legislatura en el moment en què es donin les millors condicions de preparació i oportunitat.

Segueix sense haver-hi projectes ni accions que no estiguin orientats a gairebé 10 anys vista o bé amb l’objectiu de negociar millores autonòmiques, o fins i tot menys ambicioses que en governs no independentistes.

Rebutjar qualsevol ordre o indicació de qualsevol institució espanyola o entitat unionista, que haurà de ser tractada com a ingerència estrangera.

Encara que hi hagués alguns gestos en trimestres anteriors, en aquest, la col·laboració ha estat pràcticament absoluta, destacant l’immens error de plasmar en les lleis del Parlament les sentències dels tribunals de l’Estat referents a la immersió lingüística.

Elaborar un projecte de Llei d’anul·lació de totes les causes contra independentistes.

No hi ha hagut més accions a banda de l’aval de l’ICF per les fiances del Tribunal de Cuentas, cap al principi del mandat. En general, l’actitud cap als represaliats independentistes un cop es van aconseguir alguns indults ha estat, en el millor dels casos, ignorar-los i en el pitjor, acusar-los.

CONCLUSIONS GENERALS

En aquest trimestre ha quedat encara més clar que la independència no és l’objectiu de l’acció del Govern. S’està visualitzant un ‘pacte d’estabilitat’ per dalt amb Espanya, amb accions com:

– L’autodestrucció de la immersió plasmant en lleis del Parlament la voluntat dels jutges espanyols.

– Els indults – la ‘taula de diàleg’.

– Els esforços per uns jocs olímpics organitzats per l’estat espanyol.

2. Sobirania i no cooperació institucional

Retirar la Generalitat de les institucions, consorcis, patronats o fundacions compartides amb l’Estat espanyol.

La inhabilitació del diputat Pau Juvillà és una clara mostra de la nul·la voluntat de defensar la sobirania del Parlament.

Defensar la sobirania del Parlament.

No només es segueix actuant amb normalitat en actes amb el rei dels espanyols, o reunint-se amb organismes de l’Estat, o fins i tot assistint a la conferència de presidents autonòmics; sinó que es col·labora activament amb les institucions espanyoles per tirar endavant uns jocs olímpics.

Defensar política i jurídicament les lleis aprovades al Parlament de Catalunya i els càrrecs i funcionaris de la Generalitat en els casos de persecució de l’Estat pel seu càrrec.

Tot i que el Banc d’Espanya va desestimar donar la fitxa bancària a l’ICF, el Govern va intentar actuar en el sentit de l’acció proposada en anteriors trimestres.

Aplicar la legislació anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit.

CONCLUSIONS GENERALS

Aquest trimestre, amb la nula defensa de la sobirania del Parlament, encara s’ha fet més visible que es segueix sense actuar amb sobirania i no cooperació institucional.

3. Construcció de la institucionalitat pròpia

No donar suport econòmic als sindicats d'obediència estatal, més enllà del que hi correspon per representativitat.

El Govern ha augmentat en milions les subvencions sense concurs a sindicats i patronals d’obediència estatal.

Treballar conjuntament amb la Catalunya Nord, el País Valencià, i les Illes Balears, en un front comú per les reivindicacions nacionals que tenim en comú.

Durant aquest trimestre no hi ha hagut avenços significatius, si bé és cert que en anteriors trimestres s’havien detectat intents de coordinar-se amb el País Valencià i les Illes Balears (més que no pas amb la Catalunya Nord) per les reivindicacions nacionals, en els àmbits de la llengua i el finançament.

Desplegar una nova estructura territorial adaptada a la realitat del territori i obviant la legislació espanyola.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit.

Implementar un sistema electoral amb llistes obertes.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit.

CONCLUSIONS GENERALS

A banda d’algunes accions anecdòtiques, més en anteriors trimestres que no pas en aquest, en general no hi ha una tendència per construir una institucionalitat pròpia.

4. Sobirania fiscal i financera

Crear el banc públic de Catalunya.

El Govern, a través de la Llei d’acompanyament dels pressupostos, va habilitar l’ICF per l’entrada de dipòsits d’institucions privades durant el quart trimestre del 2021. El Banc d’Espanya ha tombat aquest mes de març la llicència bancària per l’ICF, tal com era de preveure. El Govern seguirà intentant aquesta via mirant de resoldre els suposats errors tècnics a través d’un recurs a la decisió que han presentat.

Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.

En l’anterior trimestre la Generalitat va afegir Caixa d’Enginyers al seu pooling. Aquest trimestre no hi ha hagut novetats.

Cercar finançament fora de l’Estat espanyol.

Diferents agències de ràting han apujat la nota creditícia de la Generalitat per sobre del bo escombraria que havia tingut anteriorment. Això permetria que la Generalitat tornés a entrar els mercats financers, però aquest fet encara no ha tingut lloc.

Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Al tercer trimestre del 2021 la Generalitat va convocar 120 places del cos tècnic de gestors tributaris. No hi ha hagut grans novetats des de llavors.

Desenvolupar l’ATC, tal com preveu l’Estatut vigent, com a finestreta única per facilitar la tramitació i el pagament d’impostos estatals, que permeti recaptar tots els impostos de l’administració pública (incloent-hi empreses públiques, patronats, organismes, administració local i supramunicipal), de la ciutadania i de les empreses privades.

No hi ha hagut novetats més enllà de l’impost del CO2 de vehicles, que ja s’ha implantat, amb molts errors d’execució. Els grups parlamentaris que sostenen el Govern han declinat incorporar una modificació legislativa que permetés donar solidesa al pagament d’impostos estatals davant l’ATC.

Elaborar anualment uns pressupostos alternatius, comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

En el marc de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, el Govern va sol·licitar que l’Estat faciliti la informació necessària perquè el Departament d’Economia pugui elaborar les balances fiscals.

CONCLUSIONS GENERALS

Aquest trimestre el Govern no ha fet cap pas notable en l’àmbit de la sobirania fiscal i financera.

5. Sobirania econòmica

Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.

No es detecten novetats en la contractació. Moltes de les adjudicacions van a parar a mans de l’IBEX-35. També es detecta compra de productes amb possibilitat que siguin de proveïdors de proximitat però que són importats.

Prioritzar les empreses de proximitat en les licitacions i concessions públiques de la Generalitat de Catalunya.

No es detecten novetats en les licitacions i concessions.

CONCLUSIONS GENERALS

No hi ha novetats, el Govern no aplica criteris de proximitat en la seva contractació i les empreses de l’IBEX-35 se n’enduen un gruix important.

6. Sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació

Elaborar un pla per assolir un país independent energèticament, basat en un desplegament potent de les energies renovables, prioritzant que siguin de titularitat pública, projectes comunitaris o de proximitat. És important treballar perquè aquest pla pugui començar a tenir efectes tan immediats com sigui possible.

S’ha creat la “Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables” però els projectes d’energies renovables sembla que segueixen aturats:

– Segons el Govern hi ha 1000MW en cartera, però semblen insuficients per assolir els 12000MW necessaris pel 2030.

– Els projectes més grans de 50MW són competència de l’Estat; per tant és l’Estat qui els autoritza, així són els projectes més petits els que queden aturats, no els més grans.

– També hi ha l’anunci de recuperar les centrals hidroelèctriques, amb concessions caducades per crear l’empresa pública energètica; de moment és un anunci.

Segueix la tendència de no fer passes efectives a part dels anuncis.

CONCLUSIONS GENERALS

Catalunya és enormement depenent de les importacions d’energia (95%), el sistema energètic continua essent molt ineficient i nomes un 8% de l’energia final és d’origen renovable. En termes de garantir la sobirania energètica, Catalunya continua amb la paràlisi dels darrers anys tot i el nou Decret del Govern, que ha tancat la porta que l’anterior Decret havia començat a obrir. Avui, a Catalunya, el ritme d’autorització de projectes no va en el camí de poder assolir ni els compromisos pel 2030 (Llei de canvi climàtic) i encara menys pel 2050 (Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya), pel que fa a les energies renovables.

7. Justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans

Aplicar la totalitat de la legislació en matèria lingüística actualment vigent i que al seu moment va ser aprovada pel Parlament de Catalunya: L’article 128 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

La legislació en matèria lingüística segueix sense ser aplicada a Catalunya. El Govern no garanteix que el personal que fa atenció al públic tingui la capacitat de fer-ho en català.

Garantir l'aplicació del sistema d'immersió lingüística, extensiu a tot l'ensenyament obligatori. Garantir el dret a l'educació en català a l'ensenyament no obligatori.

S’ha agreujat encara més la situació lingüística a les escoles. El Govern ha comès l’error de reflectir a les lleis del Parlament la voluntat dels jutges espanyols i les sentències dels tribunals estatals referents a la immersió lingüística.

Revisar els criteris de subvenció a mitjans de comunicació privats per tal de potenciar el català com a llengua pròpia, així com la construcció d’un marc comunicatiu català.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit.

Incloure el català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals a la carta.

S’ha començat a doblar material audiovisual al català, en una mesura que d’entrada ja era manifestament insuficient.

CONCLUSIONS GENERALS

L’anàlisi d’aquest principi és indissociable de la lamentable decisió de formalitzar en lleis catalanes la voluntat de l’estat espanyol sobre llengua. Aquesta decisió indefensable i sense precedents aniquila la immersió; i remarca la retirada del Govern enlloc de la confrontació amb l’estat.

8. Seguretat pública per a un estat democràtic

Posar els serveis jurídics de la Generalitat al servei de la reversió de penes contra activistes.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit. El Govern sembla més ocupat en actuar com acusació particular contra els independentistes.

Garantir que el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) sigui una policia moderna i al servei de la ciutadania.

No només segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit, sinó que el Govern ha enviat els Mossos a evitar el tall de la Meridiana, en un atemptat contra el dret de manifestació, que només cal que sigui comunicada com s’està fent; i no pas autoritzada. S’està fent servir el CME per a repressió i no per servei. A més, s’han registrat diferents incidents de Mossos contra periodistes que intentaven fer la seva feina.

Apostar per la mediació per evitar les actuacions de les unitats d’antidisturbis del CME.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit.

Promoure la facilitació de la fiscalització de l’actuació de les unitats d’antiavalots, instal·lant el número de targeta d’identificació professional (TIP) als cascs de manera permanent i penalitzar els agents que no el portin o intentin ocultar-lo.

Tot i que ara el TIP sigui visible, segueix sent un número massa llarg. Els TIP haurien de ser grossos i visibles, i estar situats en diferents àrees visibles de l’uniforme.

Promoure i invertir en la seguretat informàtica, via el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i els organismes que siguin necessaris.

Tot i que hi ha previstes noves inversions per a diversos serveis informàtics via el CTTI, no s’hi han detectat avenços significatius aquest trimestre.

Promoure la reconversió de la Comissaria General d’Informació en l’Agència Nacional d’Intel·ligència.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit.

CONCLUSIONS GENERALS

El Govern ha entrat en una deriva repressora i censora, que l’ha portat fins i tot a enviar els Mossos per evitar el tall de la Meridiana.

9. Acció internacional

Promoure la reglamentació internacional del dret a l’autodeterminació des del Departament d’Exteriors.

L’obertura de noves delegacions d’exteriors en punts estratègics és un bon senyal, però de moment no s’aprecia que això indiqui un increment de la lluita per una reglamentació internacional del dret a l’autodeterminació.

Tornar a organitzar des del Diplocat debats sobre el dret a l’autodeterminació com a eina per a la resolució de conflictes.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit, més aviat es mantenen activitats diluïdes pel que fa a la causa catalana.

Denunciar des d’Exteriors la situació de repressió generalitzada i de regressió de drets fonamentals que patim a Catalunya per part de l'Estat Espanyol davant dels diversos organismes internacionals.

S’aprecia un increment en el to del discurs de la Conselleria en aquest sentit, especialment durant viatges a l’estranger en actes o intervencions davant d’institucions i entitats internacionals o entrevistes amb mitjans estrangers.

Establir una xarxa internacional de suport amb altres nacions en processos semblants als de Catalunya i buscar suports entre les nacions que ja han culminat els seus respectius processos d'independència.

Segueix sense haver-hi cap acció en aquest sentit com a mínim que sigui pública.

CONCLUSIONS GENERALS

L’acció internacional incrementa la seva intensitat a l’exterior traslladant la situació de conflicte i repressió que es pateix a Catalunya i els anhels independentistes de l’electorat majoritari en el discurs més contundent de la Conselleria i s’han obert noves delegacions en llocs estratègics que suposen un nou potencial. Caldrrà esperar com es desenvolupen aquestes abans de poder aval.luar-ne els resultats.

10. Justícia social: la república catalana al servei de les persones

Fer compatible la salut de les persones amb l'activitat econòmica.

No hi ha notícies respecte avaluacions anteriors.

Actuar amb sentit d'Estat davant situacions urgents com la pandèmia.

El Pla de salut 2021-2025 presentat fa pocs dies pel conseller Argimón és idealista i carregat de bones intencions. Pretén animar la gent més vulnerable a superar les seqüeles de la pandèmia. Considera la salut en relació a un seguit de factors que van molt més enllà de la sanitat. Fa la sensació que reconsidera moltes de les mesures adoptades durant la pandèmia. El cas és que les accions del Govern sempre van a remolc del que dicta l’Estat.

Valorar i educar en salut preventiva per evitar el col·lapse hospitalari i potenciar la qualitat de vida.

Salut impulsa l’alimentació saludable amb la incorporació de 150 dietistes nutricionistes a l’atenció primària i comunitària, com també els programes de foment de l’esport entre la població jove i adulta.

Potenciar els serveis de salut mental, especialment els adreçats al jovent.

Els serveis destinats a salut mental avancen, però s’inverteixen diners en formar estudiants d’infermeria o de medicina, en psicologia o medicina familiar; en lloc de contractar professionals especialitzats en aquestes matèries.

Aplicar el Pla d'Educació Digital 2020-2023, amb especial atenció a la bretxa digital.

No hi ha notícies respecte avaluacions anteriors.

Elaborar un Pla d’ocupació i emancipació juvenils que eviti la precarització del jovent del país i la pèrdua de talent de tota una generació. Impulsar i dotar de pressupost el Pla Nacional de Joventut. Impulsar el Pla de xoc per a l’ocupació juvenil en el marc del Pla de rescat social.

No hi ha notícies respecte avaluacions anteriors pel que fa al Pla d’Ocupació. S’ha celebrat el Congrés de la Joventut de Catalunya al TecnoCampus de Mataró, que ha de servir per establir les bases del Pla Nacional de la Joventut, en temes com la formació, el treball, l’habitatge, etc.

Posar en pràctica de manera urgent el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030) que defineix cap a on ha d’anar la Formació Professional (FP) al llarg de la dècada que ve.

Al Saló de l’Ensenyament s’han reforçat les activitats i serveis destinats a promoure la formació professional entre els joves; destacant les relacionades amb l’agricultura.

CONCLUSIONS GENERALS

Es continua avançant en l’execució de mesures sanitàries. També es continua avançant en donar sortida als efectes que té la pandèmia sobre el jovent a nivell professional i laboral, si bé en menor mesura que en anteriors avaluacions. No hi hagut pràcticament novetats en referència a paliar la precarització laboral i les mancances en educació.